Om Treklangen

Om Treklangen

På Treklangen bedriver vi en rolig, trygg och utvecklande verksamhet. Här får barnen ta sin egen tid i en kreativ miljö med näringsriktig och ekologisk mat. Vi utgår ifrån barnens förutsättningar och förmågor och arbetar i olika gruppkonstellationer för att tillgodose varje barns enskilda behov. 

 

 

Utevistelse är en viktig del av barnens dag på Treklangen och vi har som målsättning att vara utomhus minst en gång varje dag. Kulturaktiviteter är givna inslag i verksamheten och varje dag sjunger, spelar vi och rör oss med hela kroppen! 

 

 

På Treklangen arbetar vi med dokumentation och fotograferar barnens vardag på förskolan. Barnen har varsin dokumentationsmapp där vi samlar bilder, teckningar och anteckningar som tydliggör barnens utveckling och lärande, vilken föräldrarna kan ta del av under det årliga utvecklingssamtalet. Genom månadsbrev får föräldrarna hela tiden information om den dagliga verksamheten. 

Treklangens föräldrakooperativ grundades 1988 och är en av Malmös äldsta privata förskolor. Förskolan ligger i en trygg och grön miljö, nära Bellevue Park i Malmö, med utsikt över ett stort grönområde. Musik, rytmik, sång och dans är något som ligger oss varmt om hjärtat och som följt med i verksamheten sedan starten för över 25 år sedan.Treklangens förskola ger varje barn sin egen tid och en möjlighet till ett kreativt skapande i olika former såsom musik, bildskapande, matematik etc. 

 

Musiken står i särskilt fokus. Förutom att alla våra pedagoger dagligen sjunger och spelar tillsammans med barnen, har vi dans- och rytmikövningar som utvecklar motoriken. Barnen lär sig också spela olika instrument tex bygelgitarr, entonsflöjter och klangplattor som man använder inom Bunnemetoden. Bunnemetoden är en musikpedagogisk idé som bygger på att man arbetar efter de tre vanligaste ackorden D, A och G. Man pekar på en färg och alla barnen spelar samma färg – samma ackord! 

Treklangens förskola arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i vår förskola. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker/pedagogiskt material till städning och möbler. År 2014 togs en handlingsplan fram som ligger till grund för hur vi löpande arbetar med att skapa en giftfri förskola för våra barn. 

Föräldrakooperativ och plikter som medlem

Treklangens föräldrakooperativ grundades 1988 vilket gör den till en av Malmös äldsta privata förskolor. Nedan följer information om vilket ansvar du har som förälder när du går med i föreningen och vilka åtaganden du kan vänta dig. 

 

 

Vad är ett föräldrakooperativ?

Treklangen är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan är en ekonomisk förening som föräldrarna är medlemmar i. Personalen på Treklangen är anställda av den ekonomiska föreningen. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och avgifter från medlemsfamiljerna. Avgifterna är de samma som för den kommunala barnomsorgen. Malmö kommun kontrollerar också verksamheten så att den sköts på ett bra sätt. 

 

Genom den här driftsformen får föräldrarna insyn, ansvar och engageras i verksamheten. Dessutom lär vi känna barnen och föräldrar på ett annat sätt än på många andra förskolor. 

 

 

Föräldraengagemang

Fördelen med ett föräldrakooperativ är att man på ett bra sätt har insyn i verksamheten. De föräldrar som sitter i styrelsen sköter föreningens ekonomi, ansvarar för personalfrågor och information samt håller kontakt med olika myndigheter. 

 

Arbetsplikt & arbetsgrupper

På Treklangen är föräldrarna med i barngruppen endast 1-2 gånger per termin, ca 2 timmar per tillfälle, då de hjälper till när personalen planerar. Varje familj ingår också i en arbetsgrupp som aktivt arbetar för att förbättra och utveckla förskolan. Dessa grupper är: 

Fixargruppen som ansvarar för att innemiljön och utomhusmiljön underhålls. 

Trivselgruppen som verkar för bra sammanhållning och ordnar trevliga fester, utflykter och sammankomster. 

IT-ansvarig som ansvarar för Treklangens hemsida. 

Giftfri förskola som ansvarar för att inköp av diverse material är miljövänliga och fria från gifter samt att gammalt (plast)material (leksaker, köksutrustning m.m.) byts ut succesivt. 

 

Städ- & tvättdagar

Varje familj skickar en förälder som deltar i storstädning 1-2 gånger per termin, vår och höst. Städningen genomförs ca 9.00-13.00 vanligtvis en lördag. 

Ett par gånger per år får varje familj tvätt (barnens handdukar och madrassöverdrag etc) med sig hem från förskolan. 

 

Styrelsearbete

Vid årsstämman väljs en styrelse som arbetar mer operativt med bland annat legala frågor, hyresfrågor och arbetsgivarfrågor. Målet är att en förälder från varje familj någon gång under förskoletiden ska ha varit aktiv i styrelsen 

En förälder om valet av Treklangen

Livia, mamma till Vidar, är en av föräldrarna på Treklangen. Livia och hennes man valde att byta från en kommunal förskola till Treklangen. 

 

Hur hittade ni Treklangen?

– På nätet. Jag letade förskolor i närområdet och detta var en av de jag hittade. Jag ringde runt till de olika förskolorna och bokade besök på några av dem. 

 

Vad var ditt första intryck av Treklangen?

– Det såg inte mycket ut för världen utifrån, men min mans och mitt intryck blev mycket positivt när vi kom in. Magkänslan sade oss att det var helt rätt: personalen kändes välkomnande, och när vi satte oss ner och pratade gav de ett engagerat och välkomnande intryck. Det var också påtagligt att Treklangen är en kreativ plats där det händer mycket. 

 

Men ni var på besök på andra förskolor också?

– Ja, och vissa av dem kändes som bra verksamheter. Men på Treklangen kände vi nästan att vi kunde lämna vår pojke direkt. 

 

Nu har er son snart gått på Treklangen i ett år. Hur ser du på verksamheten nu?

– Det känns att verksamheten genomsyras av ett starkt pedagogiskt tänk. Vi märker att Vidar kommer hem med en massa nya idéer och mycket fantasi. Han lär sig mycket på Treklangen; just nu matematik, geografi och sånger. Han vill inte sätta sig framför tv:n när han kommer hem – han vill fortsätta leka. Och det är ju ingen regelrätt undervisning som bedrivs på Treklangen, utan personalen lyckas inspirera och utbilda med leken som verktyg. Det är imponerande. 

 

Är det inte jobbigt med alla plikter som ett föräldrakooperativ medför?

– Jag tycker att vi har förhållandevis få plikter på Treklangen. Det finns för- och nackdelar: det är klart att vi gärna hade sluppit att tvätta. Men andra saker som städning någon gång per termin och två timmar i barngruppen någon gång är faktiskt mest givande.  

 

Vad är skillnaden mellan Treklangen och den kommunala förskolan ni gick på innan? 

– I den kommunala förskolan kände jag inte de andra föräldrarna och insynen i verksamheten var dålig. Här känner vi barnen och föräldrarna på ett helt annat sätt, och kan också ha en väldigt öppen dialog med personalen. Dessutom tycker jag att vi som föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten på ett positivt sätt. 

© Copyright. Treklangens Föräldrakooperativ