www.treklangen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
E-postadress Skriv ut PDF

En dag på Treklangen


Ingen dag är den andra lik på Treklangen! En dag på Treklangen kan se ut så här:
När barnen kommer till förskolan på morgonen tar någon i personalen emot dem. Barnen ska alltid känna sig välkomna till Treklangen!
Från den stund barnen kommer har de möjlighet att äta frukost fram till kl 8.30. Under tiden ägnar sig de barn som inte äter frukost åt fria lugna aktiviteter.
Klockan 8.45 börjar alla att plocka undan för att förbereda för samlingen som startar kl 9.00. Med sång och samtal får barnen och personalen en gemensam start på dagen. På samlingen äter barnen frukt. Morgonsamlingen kan både vara gemensam och uppdelad i mindre grupper.
.
Innehållet i morgonsamlingen kan se ut som följer:
- Upprop (vi ropar t ex upp utifrån barnens förnamn, efternamn, i vilken månad de är födda)
- Vi sjunger sånger från Treklangens egen sånglåda.
- Vi drar ordningsbarn som får räkna antalet barn, berätta för kokerskan hur många barn vi blir till lunchen, berätta för barnen om vad vi ska äta och dela ut frukt.
-Samlingen delas utifrån barnens ålder och blir mer åldersanpassad. Ena halvan arbetar med t ex almanackan och andra halvan med sång- och sagopåsar.
Efter samlingen är det dags för någon aktivitet som är kopplad till det aktuella temat. Vi har olika aktiviteter beroende på veckodag. En veckoplan kan till exempel se ut så här:
  • Måndag: Idrott - vi rör på oss med hela kroppen och utmanar grovmotoriken, både inomhus och utomhus!
  • Tisdag: Temaverksamhet
  • Onsdag: 5-årsverksamhet / Kulturaktivitet / Temaverksamhet
  • Torsdag: Mulle / "Lilla Utomhusgruppen" / Temaverksamhet
  • Fredag:  Bunnespel för alla 5-åringar / Musik- och rytmikstund för övriga
Vid 11-tiden har vi matsamling – uppdelad i två grupper utifrån ålder, där vi till exempel samtalar om almanackan, sjunger matsång, läser sagor och ”rimmar och ramsar”. Klockan 11.15 är det dags för lunch som lagas av vår kock. Efter maten äter vi frukt.

De yngre barnen sover efter maten, medan övriga har en lugn stund på uppevilan. Uppevilan alternerar mellan pedagogerna och ägnas till exempel åt massage, sagor, ljudböcker, massagesagor, lyssning till klassisk musik etc.

Efter vilorna är det fri utomhuslek eller inomhusvistelse med aktiviteter såsom trä pärlor, spela spel, väva, lägga pussel, läsa böcker etc.

Utevistelsen är en viktig del av barnens dag på Treklangen. Vi är ute varje dag! En stor del av den pedagogiska verksamheten bedrivs ute med till exempel gymnastik, samarbetsövningar, rytmik och matematik som vävs in på ett naturligt sätt i leken.

Mellanmål äter vi ca 14.30 – oftast utomhus men ibland inomhus beroende på till exempel väderlek. Därefter är det fri lek utomhus eller inomhus fram tills hämtning.
Senast uppdaterad 2018-09-18 16:16
 Inloggning