www.treklangen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
E-postadress Skriv ut PDF

Vår temaverksamhet

Varje hösttermin startar vi ett nytt tema som vi arbetar med antingen terminsvis eller under ett helt läsår. Beroende på val och utformning av tema har vi under åren både arbetat i mindre grupper och i helgrupp. Målet med vår temaverksamhet är att barnen ska känna att vi har en röd tråd i verksamheten som följer under en längre period, samtidigt som vi arbetar med flera ämnen integrerade i varandra. Under våra teman försöker vi också göra besök och utflykter i anknytning till vårt val av tema.

Senast uppdaterad 2018-09-18 16:17
 Inloggning