www.treklangen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
E-postadress Skriv ut PDF

Pedagogerna på Treklangen

Vi är fyra pedagoger som arbetar på Treklangens förskola. Tillsammans arbetar vi för att skapa en rolig, inspirerande och positiv verksamhet och miljö för barn, föräldrar och oss pedagoger.

- Dagmar Abelin - förskolechef, Montessoripedagog och friluftsledare i vår Mulleverksamhet

- Ann-Charlott Gustafsson - barnskötare, Bunnemetodikledare och friluftsledare i vår Mulleverksamhet

- Karina Engelund - barnskötare, påbörjad friluftsledarutbildning och städansvarig

- Mayia Malmlöf  - legitimerad förskollärare

- Anna Carlsson - kock
Senast uppdaterad 2018-09-18 16:20
 Inloggning