www.treklangen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
E-postadress Skriv ut PDF

Föräldrakooperativet och dina plikter som medlem

Treklangens föräldrakooperativ grundades 1988 vilket gör den till en av Malmös äldsta privata förskolor. Nedan följer information om vilket ansvar du har som förälder när du går med i föreningen och vilka åtaganden du kan vänta dig.

Vad är ett föräldrakooperativ?
Treklangen är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan är en ekonomisk förening som föräldrarna är medlemmar i. Personalen på Treklangen är anställda av den ekonomiska föreningen. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och avgifter från medlemsfamiljerna. Avgifterna är de samma som för den kommunala barnomsorgen. Malmö kommun kontrollerar också verksamheten så att den sköts på ett bra sätt.

Genom den här driftsformen får föräldrarna insyn, ansvar och engageras i verksamheten. Dessutom lär vi känna barnen och föräldrar på ett annat sätt än på många andra förskolor.

Föräldraengagemang
Fördelen med ett föräldrakooperativ är att man på ett bra sätt har insyn i verksamheten. De föräldrar som sitter i styrelsen sköter föreningens ekonomi, ansvarar för personalfrågor och information samt håller kontakt med olika myndigheter.

Arbetsplikt & arbetsgrupper
På Treklangen är föräldrarna med i barngruppen endast 1-2 gånger per termin, ca 2 timmar per tillfälle, då de hjälper till när personalen planerar. Varje familj ingår också i en arbetsgrupp som aktivt arbetar för att förbättra och utveckla förskolan. Dessa grupper är:
  • Fixargruppen som ansvarar för att innemiljön och utomhusmiljön underhålls.
  • Trivselgruppen som verkar för bra sammanhållning och ordnar trevliga fester, utflykter och sammankomster.
  • IT-ansvarig som ansvarar för Treklangens hemsida.
  • Giftfri förskola som ansvarar för att inköp av diverse material är miljövänliga och fria från gifter samt att gammalt (plast)material (leksaker, köksutrustning m.m.) byts ut succesivt.
Städ- & tvättdagar
Varje familj skickar en förälder som deltar i storstädning 1-2 gånger per termin, vår och höst. Städningen genomförs ca 9.00-13.00 vanligtvis en lördag.
Ett par gånger per år får varje familj tvätt (barnens handdukar och madrassöverdrag etc) med sig hem från förskolan.

Styrelsearbete
Vid årsstämman väljs en styrelse som arbetar mer operativt med bland annat legala frågor, hyresfrågor och arbetsgivarfrågor. Målet är att en förälder från varje familj någon gång under förskoletiden ska ha varit aktiv i styrelsen
Senast uppdaterad 2018-09-18 16:47
 Inloggning