www.treklangen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
E-postadress Skriv ut PDF

Om Treklangen

På Treklangen bedriver vi en rolig, trygg och utvecklande verksamhet. Här får barnen ta sin egen tid i en kreativ miljö med näringsriktig och ekologisk mat. Vi utgår ifrån barnens förutsättningar och förmågor och arbetar i olika gruppkonstellationer för att tillgodose varje barns enskilda behov.

Utevistelse är en viktig del av barnens dag på Treklangen och vi har som målsättning att vara utomhus minst en gång varje dag. Kulturaktiviteter är givna inslag i verksamheten och varje dag sjunger, spelar vi och rör oss med hela kroppen!

På Treklangen arbetar vi med dokumentation och fotograferar barnens vardag på förskolan. Barnen har varsin dokumentationsmapp där vi samlar bilder, teckningar och anteckningar som tydliggör barnens utveckling och lärande, vilken föräldrarna kan ta del av under det årliga utvecklingssamtalet. Genom månadsbrev får föräldrarna hela tiden information om den dagliga verksamheten.
.
Treklangens föräldrakooperativ grundades 1988 och är en av Malmös äldsta privata förskolor. Förskolan ligger i en trygg och grön miljö, nära Bellevue Park i Malmö, med utsikt över ett stort grönområde. Musik, rytmik, sång och dans är något som ligger oss varmt om hjärtat och som följt med i verksamheten sedan starten för över 25 år sedan.Treklangens förskola ger varje barn sin egen tid och en möjlighet till ett kreativt skapande i olika former såsom musik, bildskapande, matematik etc.

Musiken står i särskilt fokus. Förutom att alla våra pedagoger dagligen sjunger och spelar tillsammans med barnen, har vi dans- och rytmikövningar som utvecklar motoriken. Barnen lär sig också spela olika instrument tex bygelgitarr, entonsflöjter och klangplattor som man använder inom Bunnemetoden. Bunnemetoden är en musikpedagogisk idé som bygger på att man arbetar efter de tre vanligaste ackorden D, A och G. Man pekar på en färg och alla barnen spelar samma färg – samma ackord!

Treklangens förskola arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i vår förskola. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker/pedagogiskt material till städning och möbler. År 2014 togs en handlingsplan fram som ligger till grund för hur vi löpande arbetar med att skapa en giftfri förskola för våra barn.

Senast uppdaterad 2018-09-18 16:48
 Inloggning