Hem

 

Välkomna till Treklangens förskola!

 

Treklangens föräldrakooperativ grundades 1988 och är en av Malmös äldsta privata förskolor. Förskolan ligger i en trygg och grön miljö, nära Bellevue Park i Malmö, med utsikt över ett stort grönområde. 

På förskolan är vi cirka 20 barn i åldrarna 1-6 år, fyra kompetenta pedagoger och en kock som lagar en näringsriktig och ekologisk mat. 

  

Vi erbjuder barnen:

 

  • Ett lugnt tempo där barnen får ta sin tid 
  • Musik och skapande i alla former 
  • Pedagogisk verksamhet enligt läroplan för förskolan 
  • Kulturaktiviteter såsom besök på teater, bibliotek och utställningar 
  • Mulleverksamhet i samarbete med Friluftsfrämjandet 
  • Kompetent, engagerad och positiv personal 
  • Hemlagad, god, näringsriktig och ekologisk mat 

 

Barnen kommer från olika delar av närområdet, till exempel Djupadal, Bellevue, Rosenvång, Limhamn och Kroksbäck. 

 

 

En dag på Treklangen

Ingen dag är den andra lik på Treklangen! En dag på Treklangen kan se ut så här: 

När barnen kommer till förskolan på morgonen tar någon i personalen emot dem. Barnen ska alltid känna sig välkomna till Treklangen! 


Vi börjar dagen med fria lugna aktiviteter. 

Klockan 8.45 börjar alla att plocka undan för att förbereda för samlingen som startar kl 9.00. Med sång och samtal får barnen och personalen en gemensam start på dagen. På samlingen äter barnen frukt. 

 

Innehållet i morgonsamlingen kan se ut som följer: 

- Upprop (vi ropar t ex upp utifrån barnens förnamn, efternamn, i vilken månad de är födda etc.) 

- Vi sjunger sånger från Treklangens egen sånglåda. 

- Vi drar ordningsbarn som får räkna antalet barn, berätta för kokerskan hur många barn vi blir till   lunchen, berätta för barnen om vad vi ska äta och dela ut frukt. 

- På samlingen arbetar vi t ex med almanackan, sång- och sagopåsar och varje barn får möjlighet   att berätta om sina upplevelser. 

Efter samlingen är det dags för någon aktivitet som är kopplad till det aktuella temat. Vi har olika aktiviteter beroende på veckodag. En veckoplan kan till exempel se ut så här: 

        Måndag: Idrott - vi rör på oss med hela kroppen och utmanar grovmotoriken, både inomhus och utomhus! 

Tisdag: Temaverksamhet 

Onsdag: Temaverksamhet / Kulturaktivitet 

Torsdag: Mulle / "Lilla Utomhusgruppen" / Temaverksamhet 

Fredag:  Knatteorkester för alla 5-åringar / Musik- och rytmikstund för övriga 


Vid 11-tiden har vi matsamling, där vi till exempel samtalar, sjunger matsång, läser sagor och ”rimmar och ramsar”. Klockan 11.15 är det dags för lunch som lagas av vår kock. Efter maten äter vi frukt. 

 

 

De yngre barnen sover efter maten, medan övriga har en lugn stund på uppevilan. Uppevilan alternerar mellan pedagogerna och ägnas till exempel åt massage, yoga, sagor, ljudböcker, massagesagor, lyssning till klassisk musik etc. 

 

 

Efter vilorna är det fri utomhuslek eller inomhusvistelse med aktiviteter såsom trä pärlor, spela spel, väva, lägga pussel, bygga med klossar, läsa böcker etc. 

 

 

Utevistelsen är en viktig del av barnens dag på Treklangen. Vi är ute varje dag! En stor del av den pedagogiska verksamheten bedrivs ute med till exempel gymnastik, samarbetsövningar, rytmik och matematik som vävs in på ett naturligt sätt i leken. 

 

 

Mellanmål äter vi ca 14.30 – oftast utomhus men ibland inomhus beroende på till exempel väderlek. Därefter är det fri lek utomhus eller inomhus fram tills hämtning. 

Vår temaverksamhet

Tidigare teman

Kropp & hälsa

Varje hösttermin startar vi ett nytt tema som vi arbetar med antingen terminsvis eller under ett helt läsår. Beroende på val och utformning av tema har vi under åren både arbetat i mindre grupper och i helgrupp. Målet med vår temaverksamhet är att barnen ska känna att vi har en röd tråd i verksamheten som följer under en längre period, samtidigt som vi arbetar med flera ämnen integrerade i varandra. Under våra teman försöker vi också göra besök och utflykter i anknytning till vårt val av tema.

Förskolan skall sträva efter att varje barn att utveckla

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 18).

 

Under vårt tema ”Kropp & hälsa” gick vi ofta ut och promenerade och rörde på oss i olika terränger. Vi sjöng också sånger om kroppen, ritade av händer och fötter – olika kroppsdelar, skapade kroppar i naturmaterial efter att ha samlat material under promenader och upplevde lugnet i kroppen – lyssnade på fåglar, bejakade kroppen/sig själv. De något äldre barnen arbetade med ”själva gruppen” – gruppkänsla, känna sin plats i gruppen, lyssna på varandra, diskutera, ha egna åsikter, känna trygghet i gruppen. Vi arbetade även med rums- och kroppsuppfattning i rytmik – hitta sin plats i rummet (efter exempelvis slag på trumma) – var befinner jag mig i rummet i förhållande till mina kamrater, olika objekt etc. Vi skapade egna kroppar – tillsammans i gruppen ritade vi av varandra, färglade och skrev namn på olika kroppsdelar och beskrev för varandra hur vi ser ut – kännetecken. Vi genomförde även olika grupplekar/gruppövningar för att öva på att samarbeta, lyssna och ta hänsyn till varandra. Under höstterminen 2009 fick vi också besök av en rytmikpedagog där barnen fick komma i kontakt med nya arbetsformer inom rytmiken. 

Sång, musik & rörelse

Förskolan skall sträva efter att varje barn att utveckla

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Lpfö 18).

 

Under detta tema lades fokus på att ”våga skapa” i olika former och bli medveten om att kroppen är en stor tillgång i det kreativa skapandet. Vi arbetade bland annat med taktkänsla – klappa takten, spela på trumman i takt, och rörde på oss till olika rörelsesånger.  Vi samtalade om instrument - lyssnade och gissade vilket instrument, och tillverkade egna klaves och sjöng och spelade på våra egna instrument i olika tempo. Vi lyssnade också på ljud utomhus – Hur låter ett flygplan? etc. Vi arbetade även med rim och ramsor och barnen skapade egna ramsor. Vi arbetade med olika skapanden i bild (till exempel silkespapper, fotmålning, akvarell) till olika typer av musik i olika tempon. Vi arbetade med avslappningsövningar med massage för de som ville till musik där barnen fick tänka på något som känns bra i kroppen och därefter rita/illustrera sina tankar. Vi arbetade också med rörelseövningar såsom spegelövningar, ögonkontaktövningar, lita på sin kompis – föra-följa – en blundar. Vi samlade också skräp där barnen fick tillverka egna skräpinstrument, berätta om dem, visa hur de låter, lyssna och prata om instrumentet.  Vi hyrde också in den duktiga och för barnen väldigt omtyckta rytmikpedagogen Katja!

Matematik - ett äppleprojekt

Förskolan skall sträva efter att varje barn att utveckla

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö 18).

 

Vi är närmre matematikens värld än vad vi tror. Utgår vi ifrån en vardag och verklighet där barnen känner igen sig och är bekanta, kan vi på ett roligt, intressant och motiverande sätt följa med barnen på en matematisk resa. 

Under hösten är både de söta och sura, röda och gula, ovala och runda äpplena aktuella. Ett matematiskt arbete med utgångspunkt i ”(höst!)äpplen” var för oss ett naturligt inslag i verksamheten då det var aktuellt för den gällande årstiden. 

Under hösten gick barnen och plockade äpplen, bakade äpplekaka, äpplemuffins och äpplepaj, beskrev och illustrerade hur olika äpplen såg ut (färg, form, storlek, antal kärnor i kärnhuset etc) och gjorde ”äppletryck”. Barnen fick mäta varandra med äpplen och undersöka hur många äpplen långa de var. Vid fruktstunden efter lunchmåltiden fångade vi vardagens matematik genom att ställa olika frågor: ”Hur kan vi dela äpplet så att vi får en bit äpple var? Två bitar var?” Ofta inledde barnen själva de matematiska diskussionerna utan pedagogernas ledning!